Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: oktobris, 2020
Attēls
     Kad sabrukusi mana ideālā pasaule... Es dzīvoju ideālā pasaulē. Katru rītu mostos, vingroju vai skrienu gar jūru (draudzene teica, ka nodarbības svaigā gaisā, esot lieliskas), tad pie spoguļa saku, cik ļoti sevi mīlu (izlasīju, ka ikreiz, kad esmu pie spoguļa, tas ir jāsaka, tas palīdz ...). Tad veselīga, svaigi spiesta suliņa..., jā, esmu sevi pamodinājusi, mans rīts ir lielisks, diena var sākties. Modinu vīru, bērnus, gatavoju brokastis, fonā kāda mierīga, plūstoša mūzika (kaut kas no herciem, kas nomierina prātu), jā, es esmu mierīga, smaidīga. Man viss ir ideāli... buča bērniem pirms skolas, buča vīram... Tad eju vai braucu uz darbu. Man diena paiet smaidot, laipni runājot ar kolēģiem, klientiem, ak, viss izdodas, viss ir lieliski! Tad, ceļā uz veikalu... pag’, tam nebija jānotiek, vismaz ne ar mani, manā pasaulē taču viss ir ideāli, tas nenotiek ar mani...  Par ko man tas? Es taču visu tik daru pareizi, es taču cenšos visu darīt pareizi. Visus mīlu, mīlu sevi, mīlu dzīvi. Die

Garīgā prakse ir multidimensionāla kā Visums. iesākumā apgūstam sevi, tad sevi caur vīru, lai vēlāk visos tikai Dievišķo redzētu.

Attēls
  "21.Un Dievs Tas Kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku; un tas aizmiga, un Viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. 22 Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs Tas Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. 23 Tad cilvēks sacīja: "Šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. 24 Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu."25 Un tie abi - cilvēks un viņa sieva - bija kaili, bet tie nekaunējās viens otra priekšā." (1.Moz.2.21.-25.) Paldies, Tev Dievs, ka esi mūs radījis tādus, lai mēs varētu dzīvot pārī, attiecībās, varētu dzīvot laulībā. Individuāli es varu sasniegt daudz: varu iegūt vienu augstāko izglītību pēc otras, varu sertificēt sevi visādās jomās, varu vadīt gan automašīnas, lidmašīnas, gan lielus uzņēmumus; es pat sasniedzu savus individuālos garīgos mērķus: meditēju, saprotu to, ko saka viedie skolotāji, p